TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY FJKM PENIELA FITIAVANA PARIS ATSINANANA

LOHAHEVITRA BANJININA ny volana jona 2024

 " "
Sujets de priEre-JUIN 2024« Izaho no mofonaina, izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta mandrizay" Jao 6: 34
 
"C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif" Jean 6:35 PROCHAINS CULTES:  

 Dimanche 9 juin  2024 à 16h30
Misy asa sy fampaherezanaDimanche 9 juin 2024 à 16h30
Misy fandraisana ny fanasan'ny Tompo
MOIS DE MAI: SAMPANA SLK 2024

perikopa
PERIKOPA 2024444
FANAZAVANA MOFON'AINA
IRAY VOLAN'NY DORKASY 2024
« Mankalazà an’i Jehovah amin'ny fanananao sy amin’izay voaloham-bokatrao rehetra » Ohabolana 3,9

Alahadin'ny taranaka sy ny fianakaviana 2024ALAHADY 17 MARSA2024KRISMASY FANOLORAN-TENA
Peniela fitiavana, 2023FJKM Peniela fitiavana: 15 taona

Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona." — Jaona 15 : 16

18 mai 2008 - 18 mai 2023 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY

 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY