TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY FJKM PENIELA FITIAVANA PARIS ATSINANANA

LOHAHEVITRA BANJININA ny volana desambra 2023

 " "


" Hosana ho an'ny Zanak'i Davida!"Hosana au Fils de David!"
Mat 21:15b


NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA MANARAKA:  

 Alahady  10 desambra 2023 @ 4 ora sy sasany
Sekoly alahady @ 3 ora sy sasany
Misy asa sy fampaherezanaAlahady 17 desambra 2023 @ 4 ora sy sasany
Sekoly alahady @ 3 ora sy sasany
Misy fandraisana ny fanasan'ny TompoAlahady 24 desambra 2023 @ 4 ora sy sasany
Fanompoham-pivavahana mitohy @ Antsam-panahy


Alatsinainy 25 desambra 2023 @ 10 ora sy sasany
Krismasy Fanoloran-tenaperikopa
PERIKOPA 2023
FANAZAVANA MOFON'AINA


IRAY VOLAN'NY SAMPANA TANORA KRISTIANINA
Peniela fitiavana, NOVAMBRA 2023

FAMANGIAN'NY Tonia Sampati, Randriamanantena solo jean jacques  seraphin jhons, mpitandrina
Peniela fitiavana, 12 NOVAMBRA 2023

FAMANGIAN'NY MPITANDRINA ARIJAONA RAKOTONDRAMANANA, FILOHA SAFIF FOIBE
Peniela fitiavana, 24 SEPTAMBRA 2023

FANKALAZANA AN'ANDRIAMANITRA NOHO FA 25 TAONA NAHA MPITANDRINA 
AN'I PASTEUR RAZAFIMBOLOLONAHARIZAKA Solofoarimanga Willy 
Peniela fitiavana, 10 SEPTAMBRA 2023

SARY FIARAHA-MISAKAFO

SARY FANOMPOHAM-PIVAVAHANA

ALAHADIN'NY MPITANDRINA
19 fEBROARY 2023


ANTSAM-PANAHY CHORALE ANTSASOA

Famangian'ny Mpitandrina Zaka Hary Masy ANDRIAMAMPIANINA, 
Filoha Mpanampy Birao Mpiandraikitra Foibe


ALAHADY 18 septambra 2022

FJKM Peniela fitiavana: 15 taona

Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona." — Jaona 15 : 16

18 mai 2008 - 18 mai 2023 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY

 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY