TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY FJKM PENIELA FITIAVANA PARIS ATSINANANA

LOHAHEVITRA BANJININA ny volana marsa 2024

 " "
Sujets de priEre-MARS 2024" Izaho efa nandre ny fitarainan'ny Zanak'Israley... ka dia tsaroako ny fanekeko " Eks 6:5
" J'ai entendu les gémissements des Isaraélites, que les Egyptiens tiennent dans l'esclavage et je me suis souvenu de mon alliance"  Exo 6:5PROCHAINS CULTES:  

 Dimanche 10 mars 2024 à 16h30
Misy asa sy fampaherezana


Dimanche 17 mars 2024 à 16h30
Misy fandraisana ny fanasan'ny TompoSEMAINE SAINTE- SP 37

perikopa
PERIKOPA 2024444
FANAZAVANA MOFON'AINA


KRISMASY FANOLORAN-TENA
Peniela fitiavana, 2023Famangian'ny Mpitandrina Zaka Hary Masy ANDRIAMAMPIANINA, 
Filoha Mpanampy Birao Mpiandraikitra Foibe


ALAHADY 18 septambra 2022

FJKM Peniela fitiavana: 15 taona

Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona." — Jaona 15 : 16

18 mai 2008 - 18 mai 2023 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY

 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY