VIDEO SAMIHAFA

TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY FJKM PENIELA FITIAVANA PARIS ATSINANANA


VIDEO SAMIHAFA


krismasim-pifaliana 2021
" mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo ; hoy izaho indray mifalia " fil 4,4 

krismasim-pifaliana 2021
" mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo ; hoy izaho indray mifalia " fil 4,4 FJKM Peniela fitiavana: 13 taona

Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona." — Jaona 15 : 16

18 mai 2008 - 18 mai 2021

SEKOLY ALAHADY 2021: ALLELUIA

SEKOLY ALAHADY- SYNODAMPARITANY 2021

SEKOLY ALAHADY 2021: ALLELUIA

SEKOLY ALAHADY- SYNODAMPARITANY 2021
alahadin'ny SAMPANA sekoy alahady 2021
" mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo ; hoy izaho indray mifalia " fil 4,4